Blog

Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

Starasz się o kredyt hipoteczny? Musisz wiedzieć, że nie jest to zobowiązanie, które otrzymasz w piętnaście minut. Zanim zostanie Ci on przyznany, będziesz musiał spełnić szereg formalności, a bank dokładnie zapozna się z Twoją sytuacją. Przeanalizujmy cały ten proces od początku   do końca, zaczynając od najważniejszego zagadnienia - a zatem tego, czym tak naprawdę jest decyzja kredytowa.

06.02.2023
4 minuty czytania
Ile się czeka na kredyt hipoteczny?

Czym jest decyzja kredytowa?

Decyzja kredytowa podejmowana jest przez bank po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją wnioskującego. Stanowi ona informację o tym, czy w danym przypadku kredyt zostanie udzielony, czy też nie. Pod uwagę brane są czynniki takie, jak staż pracy wnioskującego, jego wypłacalność, czy też liczba oraz wiek osób, które pozostają na jego utrzymaniu. W przypadku kredytu hipotecznego bardzo ważnym czynnikiem w wielu przypadkach będzie też wycena nieruchomości przez specjalistę.  W przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej następuje uruchomienie kredytu i wypłata środków na konto składającego wniosek. W przypadku decyzji odmownej wniosek zostaje zamknięty bez wypłacenia gotówki,

Etapy ubiegania się o kredyt hipoteczny

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny należy podzielić na kilka etapów. 

 • Przede wszystkim - bardzo ważny jest dobór odpowiedniej oferty finansowania. Uwagę warto zwrócić między innymi na koszta, czy czas trwania kredytowania. 
 • Następnie osoba zainteresowana kredytem składa wniosek w wybranej przez siebie instytucji finansowej. 
 • Konieczne będzie też dostarczenie do banku niezbędnej dokumentacji (szczegóły poznamy podczas wizyty w oddziale)
 • Po dostarczeniu dokumentów bank dokonuje analizy możliwości finansowych oraz dotychczasowego zadłużenia klienta
 • Wydana zostaje decyzja kredytowa w danej sprawie. 

Punktem trwającym zdecydowanie najdłużej jest kompletowanie niezbędnych dokumentów - jest ich bowiem naprawdę wiele. Sporo czasu zająć może także analiza zdolności kredytowej klienta w banku.

Co może mieć wpływ na czas oczekiwania na decyzję kredytową?

Wpływ na to, jak długi okres minie, zanim otrzymamy decyzję kredytową ma między innymi kompletność dostarczonych przez nas dokumentów. Jeśli nie dostarczymy wszystkich wymaganych dokumentów, bank poprosi o uzupełnienie braków, co wydłuża ten okres. Ponadto nie bez znaczenia jest także ilość wniosków kredytowych, jakie w ostatnim czasie wpłynęły do banku. Instytucje finansowe nie mogą bowiem traktować ich “z automatu” - każdy musi zostać dokładnie przeanalizowany, co wydłuża każdy proces. Wpływ może mieć nawet to, jak wielu pracowników bank może oddelegować do analizy wniosków kredytowych.

Czym wstępna decyzja kredytowa różni się od ostatecznej?

Wiele banków wydaje najpierw wstępną, a dopiero w kolejnym kroku ostateczną decyzję kredytową. Ta pierwsza wydawana jest na podstawie samych oświadczeń złożonych przez klienta, bez ich weryfikacji. Oznacza to, że nie jest ona wiążąca - bank wydaje ją zazwyczaj na początku całego procesu wnioskowania o kredyt. Ostateczna decyzja kredytowa podejmowana jest zaś dopiero po dokładnym zweryfikowaniu zdolności kredytowej klienta. Oczywiście dotyczy ona jedynie osób, które wcześniej otrzymały pozytywną decyzję wstępną. Ta decyzja jest już wiążąca dla banku - właśnie dlatego wcześniej klient jest dokładnie weryfikowany.

Jak długi jest czas oczekiwania na uzyskanie decyzji w sprawie kredytu hipotecznego?

Zgodnie z Ustawą o Kredycie Hipotecznym, okres oczekiwania na decyzję banku nie powinien być dłuższy, niż 21 dni. Warto jednak podkreślić, że termin ten liczy się dopiero od dnia dostarczenia kompletu dokumentów. Banki bardzo często proszą zaś o ich dostarczenie w toku procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny. Sprawia to, że realny czas oczekiwania na uzyskanie takiej decyzji wydłuża się do 4-6 tygodni, w zależności od konkretnej instytucji finansowej.  

Czy czas oczekiwania na decyzję kredytową można skrócić?

Kredytobiorca nie ma wielkiego wpływu na to, w jakim tempie jego wniosek przetwarzał będzie bank. Może on jednak upewnić się, że przedstawiony przez niego wniosek nie zawiera braków formalnych i jest poprawnie wypełniony. Powinien on zawczasu dostarczyć do banku wszelkie wymagane dokumenty. Pomoże to bowiem skrócić czas wymagany na analizę poprawności przedstawionych przez niego danych; bank nie będzie także musiał wzywać go do dostarczenia kolejnej partii dokumentów. Spełnienie tych dwóch wymogów pozwala często szybciej uzyskać decyzję kredytową.

Ile czeka się na kredyt hipoteczny w zależności od banku? (ING, Alior, Pocztowy, BNP Paribas, mBank, BOŚ, Santander)

Każda instytucja bankowa przetwarza wnioski i podejmuje decyzje kredytowe. Standardowo na kredyt hipoteczny czeka się około miesiąca, niemniej jednak czas oczekiwania może być, zarówno krótszy, jak i dłuższy. 

Przykładowo:

 • W ING Banku Śląskim na kredyt hipoteczny czeka się od 2 tygodni do miesiąca.
 • Standardowy czas oczekiwania na kredyt hipoteczny w Alior Banku to ok. 1 miesiąc.
 • Bank Pocztowy ostatecznej odpowiedzi w sprawie kredytu udziela po ok. 1 miesiącu.
 • Czas oczekiwania na kredyt hipoteczny w BNP Paribas to ok. 1.5 miesiąca.
 • W mBanku na kredyt hipoteczny czeka się ok. miesiąca.
 • W BOŚ -banku czas oczekiwania na kredyt hipoteczny to 1 miesiąc.
 • Santander Bank Kredytowy odpowiedzi na wniosek udzieli w 2-4 tygodnie.

Jak widać powyżej - w większości instytucji należy przygotować się na około miesiąc czekania.

Ile czasu ma bank na to, aby wypłacić kredyt hipoteczny? 

Nawet po pozytywnej decyzji kredytowej na wypłatę środków przyjdzie nam jeszcze poczekać. Bank ma bowiem na to siedem dni od momentu wydania pozytywnej decyzji, jeśli kredytobiorca kupuje nieruchomość na rynku wtórnym. Jeśli jednak decydujemy się na zakup z rynku pierwotnego - okres ten może się wydłużyć nawet do 21 dni. Pamiętać należy, że aby wypłata była możliwa, w większości wypadków po podpisaniu umowy kredytowej należy dostarczyć do banku jeszcze akt notarialny zakupu nieruchomości, lub też postanowienie ustanowienia hipoteki. 

Co należy zrobić, kiedy bank nie wypłaci udzielonego kredytu?

Jeśli spełniliśmy wszelkie wymagania (łącznie z dostarczeniem do banku aktu notarialnego), lecz ten nadal nie wypłaca przyznanego nam kredytu - mamy 14 dni na to, aby odstąpić od jego umowy. W takiej sytuacji przysługuje nam pełny zwrot wszelkich kosztów, jakie ponieśliśmy w procesie wnioskowania o kredyt hipoteczny. Trzeba jednak podkreślić, że w dzisiejszych czasach tego rodzaju sytuacje zdarzają się, na szczęście, niezmiernie rzadko.

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł