Inwestycje Lawendowy Przylasek Dziennik budowy - galerie

Postępy prac Lawendowy Przylasek listopad 2022

Bud. M1 i M2 - stan deweloperski

Bud. M3 i M4 - wykonywanie elewacji oraz tynków

Bud. M7 i M8 - wykonano ściany poddasza

Bud. M11 i M12 - wykonano dach, zamontowano stolarkę okienną

Bud. M13 i M14 - wykonywanie dachu

Bud. M17 i M18 - wykonywanie wylewek

Obecnie trwa realizacja sieci i przyłączy oraz drogi

realizacja sieci, przyłącza, drogi
budynek M3 i M4
budynek M17 i M18 oraz M1 i M2
budynek M11 i M12 oraz M13 i M14
budynek M1 i M2 oraz M3 i M4
budynek M1 i M2: M3 i M4 oraz M17 i M18